Korupcijos prevencija

Pranešimas apie korupciją

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus UAB „Molėtų šiluma“

Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti UAB „Molėtų šiluma“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, sukčiavimas ir pan.).

Informuoti galima:

          1.telefonu 8 383 51962 (darbo valandomis),  faksu 8 383 51698 (visą parą)

          2.elektroniniu paštu: rimas@moletusiluma.lt

          3.prašymai, pareiškimai ir skundai raštu priimami: Mechanizatorių g.7 Molėtai.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307; Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333; Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt

Primename, kad už šmeižtą ir melagingą informaciją apie nusikaltimus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Programa ir planas

Dėl UAB "Molėtų šiluma" korupcijos prevencijos programos 2020-2023 metams ir korupcijos programos įgyvendinimo priemonių planas

UAB "Molėtų šiluma" 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa

Pareigybių sarašas, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo aprašymas 

Informacija apie UAB "Molėtų šiluma"  atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

UAB "Molėtų šiluma" atsakingų už korupcijos prevenciją darbuotojų kontaktai 

Pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją ape asmenį, sąrašas

UAB "Molėtų šiluma" dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Bendrovės antikorupcinio elgesio kodeksas

Informacijos apie pažeidimus UAB "Molėtų šiluma" teikimo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta 2023-02-10