Korupcijos prevencija

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus UAB „Molėtų šiluma“

Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti UAB „Molėtų šiluma“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, sukčiavimas ir pan.).

Pranešimo apie pažeidimus forma

Informuoti galima:

          1. Telefonu 8 383 51962 (darbo valandomis),  faksu 8 383 51698 (visą parą)

          2. Elektroniniu paštu: pranesk@moletusiluma.lt

          3. Atvykus į Bendrovę arba atsiuntus paštu: Mechanizatorių g.7, Molėtai.

          4. Savivaldybės administracijoje tai padarydami anonimiškai Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje arba asmeniui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę Molėtų rajono savivaldybės administracijoje - vyriausiajai specialistei, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Sigitai Saugūnienei, tel. 8 66507952 arba el.paštu: korupcijai-ne@moletai.lt. 

Praneškite apie korupciją - Molėtų rajono savivaldybė (moletai.lt)

           5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307; Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333; Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt

Primename, kad už šmeižtą ir melagingą informaciją apie nusikaltimus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Programa ir planas

Dėl UAB "Molėtų šiluma" korupcijos prevencijos programos 2020-2023 metams ir korupcijos programos įgyvendinimo priemonių planas

UAB "Molėtų šiluma" 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa

Pareigybių sarašas, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo aprašymas 

Informacija apie UAB "Molėtų šiluma"  atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

UAB "Molėtų šiluma" atsakingų už korupcijos prevenciją darbuotojų kontaktai 

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo patvirtinimas 

Pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją ape asmenį, sąrašas

Įsakymas dėl UAB "Molėtų šiluma" veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo tvirtinimo

UAB "Molėtų šiluma" dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Bendrovės antikorupcinio elgesio kodeksas

Įsakymas dėl informacijos apie pažeidimus UAB "Molėtų šiluma" teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Informacijos apie pažeidimus UAB "Molėtų šiluma" teikimo tvarkos aprašas

UAB "Molėtų šiluma" smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Informacija atnaujinta 2024-02-29

GAUTI PRANEŠIMAI APIE PAŽEIDIMUS

Laikotarpis Pranešimų skaičius
2022-01-01 : 2022-12-31 Pranešimų negauta
2023-01-01 : 2023-12-31 Pranešimų negauta
GAUTOS DOVANOS
Laikotarpis Gautos dovanos kurių vertė viršija 150Eur Dovaną įteikęs juridinis, fizinis asmuo
2022-01-01 2022-12-31 Dovanų nebuvo gauta -
2023-01-01 2023-12-31 Dovanų nebuvo gauta -