Naujiena

Gyventojų dėmesiui!

2021 03 19

Siekdami pagerinti klientų aptarnavimą, teikiant komunalines paslaugas (komunalinių atliekų tvarkymas, vandens tiekimas ir nuotekų nuvedimas, šilumos tiekimas, daugiabučių namų administravimas) ir taupant gyventojų laiką, nuo 2021 m. balandžio mėnesio bus įdiegtas Vieningas klientų aptarnavimo centras. Šis centras suteiks galimybę UAB „Molėtų švara“, UAB „Molėtų vanduo“ ir UAB „Molėtų šiluma“ klientus aptarnauti vienoje vietoje („vieno langelio“ principu). Mokesčių skaičiavimą, sąskaitų išrašymą ir įmokų užskaitymą vykdys UAB „Molėtų švara”.
Informacija atnaujinta2021-03-19