Šilumos ir karšto vandens kainos 2019 m.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2019 m.
Informacija atnaujinta 2020-12-302019 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,49

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,75

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,75

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,65

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,16

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,84

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,70

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,21

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,30

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,11

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,52

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,03

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,89

2019 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,47

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,73

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,90

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,80

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,32

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

7,02

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,78

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,29

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,39

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,20

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,60

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,11

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,99

2019 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,47

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,73

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,73

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,63

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,14

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,81

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,69

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,20

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,29

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,09

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,51

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,02

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,88

2019 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,57

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,83

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,83

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,73

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,25

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,93

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,74

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,25

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,35

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,16

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,56

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,07

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,94

2019 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,33

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,59

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,59

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,49

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,98

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,64

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,62

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,13

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,22

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,01

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,44

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,95

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,79

2019 m. birželio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,88

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,14

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,14

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,04

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,49

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,10

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,55

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,06

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,14

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,93

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,37

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,88

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,71

2019 m. liepos mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,82

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,08

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,08

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,98

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,43

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,03

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,52

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,03

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,11

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,89

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,34

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,85

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,67

2019 m. rugpjūčio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,81

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,07

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,07

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,97

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,42

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,01

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,51

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,02

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,10

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,88

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,33

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,84

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,66

2019 m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,84

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,10

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,10

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,00

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,45

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,05

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,53

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,04

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,12

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,90

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,35

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,86

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,68

2019 m. spalio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,68

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,94

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,94

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,80

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,23

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,81

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,42

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,93

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,00

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,77

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,25

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,76

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,56

2019 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,69

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,95

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,95

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,81

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,24

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,82

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,43

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,94

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,01

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,78

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,25

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,76

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,56

2019 m. gruodžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,97

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,23

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,23

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,09

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,55

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,16

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,58

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,09

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,17

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,96

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,40

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,91

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,74