Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2020m.
Informacija atnaujinta 2020-12-302020 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,08

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,34

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,34

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,20

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,67

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,29

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,63

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,14

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,23

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,02

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,45

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,96

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,80

2020 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,11

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,37

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,37

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,23

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,70

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,33

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,65

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,16

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,25

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,05

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,47

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,98

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,83

2020 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5.14

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2.74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2.40

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19.96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2.4

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0.81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1.10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5.26

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5.73

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6.36

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6.67

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0.49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6.18

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7.27

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8.07

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6.48

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0.49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5.99

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7.84

2020 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,14

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,40

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,40

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,26

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,73

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,36

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,67

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,18

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,27

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,07

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,48

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,99

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,84

2020 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,03

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,29

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,29

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,12

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,15

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,61

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,23

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,61

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,12

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,21

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,00

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,43

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,94

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,78

2020 m. birželio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,07

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,00

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,00

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,99

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,44

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,04

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,70

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,03

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,30

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,11

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,52

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,85

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,89

2020 m. liepos mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,01

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,94

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,94

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,93

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,37

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,97

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,67

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,00

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,27

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,07

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,49

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,82

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,85

2020 m. rugpjūčio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,93

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,86

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,86

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,85

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,29

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,87

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,63

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,96

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,23

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,02

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,45

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,78

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,80

2020 m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,87

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,80

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,80

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,79

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,22

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,80

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,60

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,93

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,19

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

7,99

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,42

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,75

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,77

2020 m. spalio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,90

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,83

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,83

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,82

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,25

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,83

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,61

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,94

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,20

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,00

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,44

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,77

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,79

2020 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

4,90

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,83

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,83

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,82

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,25

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,83

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,61

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,94

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,20

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,00

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,44

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,77

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,79

2020 m. gruodžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,02

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

1,95

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

1,95

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

4,94

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,38

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

5,98

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,68

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,01

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,28

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,08

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,50

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,83

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,87