Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m.

 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2021m.Informacija atnaujinta 2023-12-212021 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,18

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,11

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,11

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,10

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,56

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,17

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,76

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,09

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,37

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,18

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,58

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,91

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,96

2021 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,19

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,12

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,12

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,11

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,57

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,18

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,77

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,10

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,38

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,19

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,59

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,92

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,97

2021 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,19

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,12

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,12

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,11

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,57

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,18

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,77

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,10

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,38

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,19

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,59

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,92

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,97

2021 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,36

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,29

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,29

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,28

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,76

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,39

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,86

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,19

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,48

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,30

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,67

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,00

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,07

2021 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,33

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,26

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,26

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,25

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,72

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,35

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,84

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,17

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,46

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,28

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,66

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,99

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,06

2021 m. birželio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,14

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,07

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,07

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,27

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,74

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,38

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,85

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,18

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,47

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,29

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,67

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,00

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,07

2021 m. liepos mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,24

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,17

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,17

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,37

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,85

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,50

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,90

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,23

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,52

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,35

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,72

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,05

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,13

2021 m. rugpjūčio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,17

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,10

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,10

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,30

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,78

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,41

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,87

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,20

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,49

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,31

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,68

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,01

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,08

2021 m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,19

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,28

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,28

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,50

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,00

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,66

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,67

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,31

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,27

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,07

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,49

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,13

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,85

2021 m. spalio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,47

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,56

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,56

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,78

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,30

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,99

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,82

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,46

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,43

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,07

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,63

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,27

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,02

2021 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,59

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,68

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,56

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,90

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,43

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

7,14

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,88

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,52

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,50

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,32

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,69

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,33

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,09

2021 m. gruodžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

6,06

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

3,15

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

3,15

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

6,37

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

6,94

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

7,71

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

7,13

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,77

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,77

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,63

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,93

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,57

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,39