Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė  „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“.  Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 07 19. kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“.

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius per metus sudaro 28 darbuotojus, iš jų -  3 dirba pagal terminuotas darbo sutartis šildymo sezono metu katilų operatoriais Giedraičių  ir Alantos miestelių katilinėse.

Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas į 1 799 gyventojų butus, 24 iš jų individualūs gyvenamieji namai ir 48 įstaigos ir organizacijos. Bendras šildomas plotas sudaro 162342 m, iš jų: gyvenamųjų patalpų – 96682 m2,  įstaigų ir organizacijų – 65660 m2.  Molėtų miesto katilinėje veikia trys DKVR – 4,5 mazutu ir 2 biokuru (medžio skiedra) kūrenami katilai. Biokuru dirba : Danų firmos GVB – 11 keturių megavatų ir 2018m. UAB NEST Baltija" sumontuotas KVV05.12  5 MW galios katilai, bei 1,7 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Tokiu būdu  bendras centrinės katilinės projektinis galingumas sudaro 24,2 MW. Bendrovė, be Molėtų miesto, gamina ir tiekia šilumą Giedraičių ir Alantos miestelių gyventojams, mokykloms ir vaikų darželiams. Giedraičių katilinėje sumontuoti 0,45 MW galios malkomis ir 0,2MW granulėmis kurenami katilai. Alantos miestelio katilinėje sumontuoti 0,25 MW galios malkomis ir 0,25 MW granulėmis kūrenami vandens šildymo katilai. 

Informacija atnaujinta 2020-05-28