Šilumos ir karšto vandens kainos 2023 m.

 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2023m.Informacija atnaujinta 2023-01-272023 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

10,42

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

7,51

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

7,51

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

10,66

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

10,66

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

12,90

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

9,91

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,55

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

9,91

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

11,99

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

9,72

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,36

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

11,65

2023m vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

10,08

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

6,86

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

6,86

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

10,30

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

10,30

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

12,46

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

9,73

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,37

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

9,73

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

11,77

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

9,45

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,09

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

11,43