Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m.

 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2022m.Informacija atnaujinta 2022-04-272022 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

6,37

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

3,46

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

3,46

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

6,68

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

7,28

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

8,08

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

7,29

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,93

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,95

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,82

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

7,09

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,73

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,58

2022 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

6,43

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

3,52

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

3,52

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

6,74

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

7,35

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

8,16

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

7,32

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,96

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,98

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,86

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

7,12

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,76

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,62

2022 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

6,66

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

3,75

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

3,75

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

6,97

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

7,60

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

8,43

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

7,44

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

7,08

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

8,11

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

9,00

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

7,23

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,87

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,75

2022 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

6,85

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

3,94

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

3,94

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

7,16

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

7,16

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

8,66

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

7,54

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

7,18

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

7,54

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

9,12

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

7,33

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,97

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,87

2022 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

7,07

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

4,16

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,18

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

4,16

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,05

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,02

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

7,38

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

7,38

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

8,93

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

7,66

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

7,30

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

7,66

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

9,27

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

7,44

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

7,08

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

 9,00