Veiklos ekonominių rodiklių suvestinė

Šilumos gamybos, perdavimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudos
Informacija atnaujinta 2021-06-212020 m.

Eil.

Nr.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Šilumos gamyba

Šilumos perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto

vandens tiekimas

I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

II.

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

253371

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

26133

10021

0

0

IV.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

1591

532

0

95927

V.

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

VI.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS)

57641

69492

0

0

VII.

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

29060

9585

1629

73

VIII.

PERSONALO SĄNAUDOS

329397

55686

35564

7504

IX.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

2118

20914

120

2

X.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

419

155

41

8

XI.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

4848

1678

-214

80

XII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

74

16

4254

430

XIII.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

XIV.

KITOSPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

7509

2140

324

35

XV.

NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

VISO

712161

170219

41718

104059

2019 m.

Eil.

Nr.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Šilumos gamyba

Šilumos perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto vandens tiekimas

I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

II.

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

324769

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

25515

9882

0

0

IV.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

1266

583

0

90555

V.

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

VI.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS)

63291

67294

0

0

VII.

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

23172

4765

1461

43

VIII.

PERSONALO SĄNAUDOS

301445

48891

32945

7536

IX.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

2753

20257

39

1

X.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

337

121

36

7

XI.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

5143

1658

2459

89

XII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

61

22

4985

450

XIII.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

XIV.

KITOSPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

7838

2140

433

32

XV.

NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

VISO

755590

155613

42358

98713

2018 m.

Eil.

Nr.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Šilumos gamyba

Šilumos perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto vandens tiekimas

I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

II.

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

361398

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

27654

10984

0

0

IV.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

1789

580

0

83986

V.

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

VI.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS)

67735

66707

566

177

VII.

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

53472

309

1427

217

VIII.

PERSONALO SĄNAUDOS

342874

37148

34759

17103

IX.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

1383

18222

249

1

X.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

408

59

24

52

XI.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

7568

5082

2984

360

XII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

4

0

5458

1

XIII.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

XIV.

KITOSPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

4597

1807

578

217

XV.

NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

VISO

868882

140898

46045

102114