Šilumos ir karšto vandens kainos 2024 m.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2024m.Informacija atnaujinta 2024-03-252024 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,60

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,38

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,38

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,82

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

8,82

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,67

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,97

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,60

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,78

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,85

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,72

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,35

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,55

2024 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,59

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,37

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,37

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,82

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

8,82

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,67

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,97

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,60

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,78

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,85

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,72

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,35

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,55

2024 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

 

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado  kaina,   ct/kWh

8,48

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji  ct/kWh

5,26

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

 

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

 

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,26

3.

Mažmeninio aptarnavimo  kaina pasirinktinai:

 

3.1.

 gyventojams ir kitiems vartotojams   ct/kWh

0,23

3.2.

 gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

 kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,71

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM  ct/kWh :

8,71

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM  ct/kWh :

10,54

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

 

8,91

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,54

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

 

9,71

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

 

10,78

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams  Eur/m3,

8,66

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,29

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

 10,48

2024 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

 

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado  kaina,   ct/kWh

8,09

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji  ct/kWh

4,87

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

 

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

 

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

4,87

3.

Mažmeninio aptarnavimo  kaina pasirinktinai:

 

3.1.

 gyventojams ir kitiems vartotojams   ct/kWh

0,23

3.2.

 gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

 kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,32

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM  ct/kWh :

8,32

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM  ct/kWh :

10,07

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

 

8,71

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,34

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

 

9,49

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

 

10,54

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams  Eur/m3,

8,46

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,09

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

 

10,24