Šilumos ir karšto vandens kainos 2023 m.

 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2023m.Informacija atnaujinta 2023-12-212023 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

10,42

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

2,91

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

7,51

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

21,28

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

7,51

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,24

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,73

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,09

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

10,66

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

10,66

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

12,90

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

9,91

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,55

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

9,91

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

11,99

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

9,72

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,36

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

11,65

2023 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

10,08

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

6,86

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

6,86

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

10,30

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

10,30

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

12,46

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

9,73

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,37

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

9,73

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

11,77

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

9,45

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,36

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,09

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

11,43

2023 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

10,03

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

6,81

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

6,81

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

10,25

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

10,25

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

12,40

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

9,72

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,35

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

9,72

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

11,76

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

9,45

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

9,08

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

11,43

2023 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,76

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,54

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,54

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,98

7.

Šilumos kaina gyventojams su 0% PVM ct/kWh :

8,98

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,87

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

9,05

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,68

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 0% PVM Eur/m3

9,05

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,95

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,80

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,43

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,65

2023 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,39

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,17

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,17

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,61

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,38

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,42

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,86

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,49

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,66

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,95

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,61

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,24

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,42

2023 m. birželio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,36

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,14

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,14

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,58

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,35

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,38

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,84

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,47

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,64

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,70

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,60

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,23

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,41

2023 m. liepos mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,14

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

4,92

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

4,92

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,36

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,11

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,12

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,73

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,36

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,52

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,56

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,48

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,11

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,26

2023 m. rugpjūčio mėn.

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,09

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

4,87

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

4,87

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,31

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,06

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,06

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,70

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,33

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,48

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,53

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,46

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,09

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,24

2023 m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,45

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,23

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,23

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,67

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,45

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,49

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,89

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,52

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,69

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,76

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,64

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,27

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,45

2023 m. spalio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,59

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,37

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,37

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,81

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,60

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,66

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,96

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,59

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,77

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,84

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,71

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,34

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,54

2023 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,62

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,40

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,40

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,84

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,64

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,70

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,98

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,61

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,79

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,87

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,73

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,36

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,56

2023 m. gruodžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

8,62

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,22

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

5,40

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

23,50

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

5,40

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,23

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

1,68

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

2,04

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

-0,01

5.

Nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos ct/kWh

0,00

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

8,84

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

9,64

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

10,70

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

8,98

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,61

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

9,79

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

10,87

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

8,73

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,37

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

8,36

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

10,56