Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2021m.
Informacija atnaujinta 2021-05-262021 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,18

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,11

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,11

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,10

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,56

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,17

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,76

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,09

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,37

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,18

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,58

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,91

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,96

2021 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,19

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,12

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,12

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,11

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,57

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,18

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,77

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,10

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,38

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,19

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,59

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,92

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,97

2021 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,19

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,12

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,12

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,11

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,57

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,18

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,77

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,10

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,38

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,19

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,59

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,92

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,97

2021 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,36

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,29

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,29

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,28

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,76

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,39

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,86

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,19

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,48

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,30

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,67

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,00

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,07

2021 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,33

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,26

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,26

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,25

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,72

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,35

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,84

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,17

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,46

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,28

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,66

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,99

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,06

2021 m. birželio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,14

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,07

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,07

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,27

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,74

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,38

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,85

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,18

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,47

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,29

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,67

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,00

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

8,07