Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo einamojo mėnesio 1 dienos 2021m.
Informacija atnaujinta 2020-12-302021 m. sausio mėn.

Eil. Nr.

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina, ct/kWh

5,18

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

3,07

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

2,11

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

22,44

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,11

3.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

3.1.

gyventojams ir kitiems vartotojams ct/kWh

0,13

3.2.

gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,93

3.3.

kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,23

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,00

5.

Papildomos pajamos dėl kuro kainų neatitikimo ct/kWh

-0,21

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,10

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM ct/kWh :

5,56

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM ct/kWh :

6,17

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

6,76

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,09

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

7,37

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

8,18

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams Eur/m3,

6,58

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,67

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

5,91

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

7,96