2015-2019 metų investcijos

Dėl UAB „ Molėtų šiluma“ investicijų 2015 - 2019 metams

1. UAB „Molėtų šiluma“ aprašas 

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – šilumos tiekimas. 2004 m. kovo 8 d. bendrovei išduota Šilumos tiekimo licencija, suteikianti teisę vykdyti licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajono savivaldybėje – Molėtų miesto, Giedraičių miestelio ir Naujasodžio kaimo teritorijoje.

UAB „Molėtų šiluma“ visų katilinių instaliuota galia siekia 25,19 MW, šilumą gamina 3 mazutą ir 2 biokurą naudojantys vandens šildymo katilai bei kondensacinis ekonomaizeris. Šiluma perduodama 13,5 km. ilgio vamzdynais, iš jų apie 75% yra atnaujinti.. Bendrovė 2015 m. pagamino bei į šilumos tinklus patiekė 23,987 GWh (2012 metais -28,12 GWh) ir pardavė 19,658GWh (2012 m. - 23,13 GWh) šilumos energijos. Šilumos gamybos procese naudojama pagrindinė kuro rūšis – mediena (skiedros), kitos naudojamos kuro rūšys – mazutas, krosnių kuras, sudaro apie 0,5% bendrame kuro balanse.

UAB „Molėtų šiluma”, siekdama efektyvesnio ir ekonomiškesnio šilumos perdavimo, nuosekliai prižiūri, atnaujina ir plėtoja Molėtų miesto šilumos tiekimo tinklą. Pastaraisiais metais vis daugiau šilumos vartotojų, gyvenamųjų bei verslo pastatų savininkų šilumos įrenginius prisijungia prie centrinio šildymo tinklų. 2016 tokį pageidavimą išreiškė 5 individualių namų savininkai.

  1. 1.      Atliktos investicijos 2015 metais

2015 metais atliktos investicijos „Šilumos tiekimo trasų projektavimas ir statybos darbai Vilniaus g. ir Amatų g. Molėtuose“, kurių tikslas nutiesti šiluminių trasų atvadus į gyvenamuosius namus Vilniaus g. 49, trasos ilgis 22,99 m. ir Amatų g. 10, trasos ilgis 51,33 m. Šių darbų atlikimo rangovo parinkimui buvo vykdoma mažos vertės pirkimo procedūra Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS). Vadovaujantis šio pirkimo rezultatais nustatyta investicijų apimtis Eur bei sudaryta darbų rangos sutartis su UAB „Alvora“ šiluminių trasų įrengimui. Darbai atlikti 2015 m. gegužės – rugpjūčio mėn. 

Lėšų poreikis šilumos trasų statybai

Eil.Nr.

Trasos adresas

Darbų vertė Eur

1.

Vilniaus g. 49 ir Amatų g. 10

23 073,00

 

Iš viso

23 073,00

 

Šilumos tiekimo trasų įrengimo darbai buvo vykdoma UAB „Molėtų šiluma“ lėšomis, gautomis už parduotus ATL (Atmosferos taršos leidimus).  

BENDRAI DERINAMŲ ŠILUMOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO LENTELĖ

 

Eil Nr.

 

Pavadinimas

Investicijos metu įsigyjamos įrangos vienetų skaičius (vnt

Investicijos suma (tūkst. Eur)

1.

 

Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai

1

23,073

1.1.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

-

 

1.2.

Investicijų grąža

-

 

1.3.

Savivaldybės, valstybės subsidijos, dotacijos

-

 

1.4.

ES ir kitų fondų lėšos

-

 

1.5.

Paskolos investicijų projektams įgyvendinti

-

 

1.6.

Priedas investicijoms į atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą

-

 

1.7.

Kita (Lėšos už parduotus ATL)

-

23,073

2.

Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas investicijų įgyvendinimui

1

23,073

1.

Šilumos tiekimo trasų projektavimas ir statybos darbai Vilniaus g. ir Amatų g. Molėtuose

1

23,073

 

Skaičiuotinas šilumos poreikis metams: Vilniaus g. 49 – 36,345 MWh, Amatų g. 10 – 58,326 MWh

Pridedama:

  1. 5 priedas. 6 lentelė. Naujų šilumos trasų paklojimo, naujų šilumos vartotojų prijungimo ir esamų šilumos vartotojų atjungimo investicijų lentelė.
  2. 5 priedas. 7 lentelė. Sąnaudų pokyčio dėl atliekamos investicijos lentelė.                                                                                                          

2.Atliktos investicijos 2016 metais 

                      2016 bendrovė pirko lengvąjį automobilį Škoda Oktavia, 2013 metų gamybos. Automobilis kainavo 9900 Eur. Šiuo metu eksploatuojamas lengvasis automobilis Hyundai Accent yra pirktas 2001 metais, beveik susidėvėjęs.

Lėšos lengvojo automobilio pirkimui

Eil.Nr.

Investicijos pavadinimas

Vertė Eur

Vertė su PVM Eur

1.

Automobilis Škoda Oktavia

8181,82

9900

 

Iš viso

8181,82

9900

                

                      Automobilio pirkimui panaudotos sukauptos amortizacinių atskaitymų lėšos.           

2. Planuojamos investicijos 2017 – 2019 metais

                   Investicijų planas apima 2017 – 2019 metų naujos bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpį. Kiekvienais metais numatome pakeisti vidutiniškai po 10 sugedusių,  metrologinės patikros techninių reikalavimų neatitinkančių šilumos apskaitos prietaisų (skaitiklių). Vidutinės metinės išlaidos sudarytų po 3000 eurų, viso 9000 Eur. Šiam tikslui numatome panaudoti lėšas, gautas pardavus ATL.

                    2018 metais numatome pirkti naują daugiafunkcinį spausdinimo aparatą. Išlaidos gali siekti 3000 eurų. Šiuo metu naudojamas spausdintuvas pagamintas 2005 metais RICHON Aficio 2020D baigia susidėvėti. Spausdintuvo pirkimui bus panaudotos lėšos, gautos už parduotus ATL.

                       2017 metais planuojama pirkti lengvąjį krovininį automobilį, išlaidos gali siekti apie 10000 eurų. Šiuo metu eksploatuojamas VW TRANSPORTER automobilis yra 1994 metų gamybos, pilnai susidėvėjas. Automobilio pirkimui numatoma panaudoti sukauptas amortizacinių atskaitymų lėšas.

                      Tikslu sustiprinti Naujasodžio ir Giedraičių katilinėse esančios įrangos apsaugą pasibaigus šildymo sezonui numatoma įrengti apsaugos signalizaciją šiose katilinėse. Ši investicija planuojama atlikti amortizacinių atskaitymų lėšomis.                  

Lėšų poreikis 2017 – 2019 metų investicijoms

Eil.Nr.

Pavadinimas

Investicijų vertė Eur

1.

Šilumos apskaitos prietaisai

9000

2.

Spausdinimo aparatas

3000

3.

Lengvasis krovininis automobilis

10000

4.

Apsaugos signalizacijų įrengimas Naujasodžio ir Giedraičių katilinėse

 

4000

 

Iš viso

26000

Informacija atnaujinta 2022-11-04