Darbų, paslaugų, prekių pirkimų planai

Darbų, paslaugų, prekių pirkimo planai
Informacija atnaujinta 2024-03-152021 m. Darbų pirkimo planas

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kodas BVPŽ

Apimtys

Eur

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Sutarties trukmė

1.

Naujo šilumos tiekimo tinklo įvado į pastatą Statybininkų g. Nr. 6 Molėtuose statyba.

45232140-5

26000

2021 I ketv.

Mažos vertės pirkimas

7 mėn.

2.

Šilumos tinklų kapitalinis remontas Kauno g-vė Molėtai.

45232140-5

71320000-7

35000

2021 m. II ketv.

Mažos vertės pirkimas

6 mėn.

3.

Suginčių mokyklos katilinės rekonstrukcija pritaikant deginti medžio granules

45331110-0

71320000-7

22000

2021 m. II ketv.

Mažos vertės pirkimas

6 mėn.

4.

340 kW Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimas UAB „Molėtų šiluma

09332000

45251100

71320000

180000/108000

2021 m. III- IV ketv.

Supaprastintas pirkimas

12 mėn.

5.

Šiluminių trasų remontas po hidraulinių bandymų, gerbuvio atstatymo darbai po šilumos tiekimo trasų remonto

72514200-3

32441200-8

5000

2021 m. III- IV ketv.

Mažos vertės pirkimas

( kainų apklausa)

3 mėn.

6.

Naujų šilumos vartotojų prijungimas prie CŠT

45232140-5

15000

2021 m. III- IV ketv.

Mažos vertės pirkimas

( kainų apklausa)

3 mėn.

2021 m. Paslaugų pirkimo planas

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kodas BVPŽ

Apimtys

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Sutarties trukmė

1.

Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos

50112000-3

50116000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

2.

Sunkvežimių remonto ir priežiūros paslaugos

50114000-7

50116000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

3.

Telekomunikacijos įrangos priežiūros ir remonto paslauga

50330000-7

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

4.

Gesintuvų priežiūros paslauga

50413200-5

300 Eur

2021 m. III ketv. (rugsėjis)

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

5.

Vandens skaitiklių remonto ir priežiūros paslauga

50411100-0

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

24mėn.

6.

Matavimo, bandymo, tikrinimo prietaisų remonto ir priežiūros paslauga

50411000-9

50412000-6

50413000-3

1500 Eur

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

7.

Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, remonto bei priežiūros paslauga

50510000-3

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

8.

Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslauga

50531000-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

9.

Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslauga

50532000-3

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

10.

Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos

50800000-3

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

12.

Transporto priemonių draudimas, veiklos civilinės atsakomybės draudimas

66516100-1

66515200-5

2000 Eur

2021 m.

I-IV ketv.

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

12 mėn.

14.

Kitos finansinės paslaugos

66100000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

15.

Programinės įrangos palaikymo paslaugos

72261000-2

300 Eur

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

12 mėn.

16.

Biuro įrangos ( fakso, kopijavimo aparatų) priežiūros ir remonto paslauga

50313100-3

50313200-4

50314000-9

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

12 mėn.

17.

Projektavimo paslaugos

71320000-7

71220000-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

18.

Topografinės paslaugos

71351810-4

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

19.

Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos

71354300-7

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

20.

Inžinierinių konstrukcijų techninės inspekcijos paslaugos ( kuro talpų kalibravimas)

71631400-4

~ 1000 Eur

2021 m.

III-IV ketv.

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

21.

Laboratorijų paslaugos

71900000-7

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

22.

Pavojingų atliekų šalinimo paslaugos

90520000-8

200 Eur

2021 m.

I-IV ketv.

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

12 mėn.

23.

Teritorijos valymo ir šlavimo paslaugos

90610000-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

24.

Kitos su gamtosauga susiję paslaugos

90700000-4

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

25.

Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugos

79111000-5

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

26.

Apmokymo paslaugos

80500000-9

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

27.

Sveikatos priežiūros paslaugos

85100000-0

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

12 mėn.

28.

Notaro paslaugos

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

29.

Kitos niekur nepaminėtos paslaugos

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Vienkartinės sutartys

31.

Naujų šilumos tiekimo tinklų iki sklypo Paluokesos g. Nr. 11 Molėtuose projektavimas

71320000-7

15000

2021 m.

II ketv.

Mažos vertės pirkimas

Iki 6 mėn.

30.

Statinio statybos techninė priežiūra

71520000-9

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa) arba CPO

Iki 6 mėn.

31.

Įžeminimų, varžų įžemintuvų varžų matavimo paslaugos

50711000-2

300 Eur.

2021 II ketv.

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

Mažos vertės pirkimas

(tiekėjų apklausa)

2021 m. Prekių pirkimo planas

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kodas BVPŽ

Apimtys

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Sutarties trukmė

1.

Katilinės kuras (biokuras)

03413000-8

25000 MWh.

2021 m. I; II; III;IV ketv.

Paltpool energijos išteklių birža birža, neskelbiamų derybų būdu,

Supaprastinto atviro konkurso būdu

12 mėn.

2.

Grandinės

44540000-7

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

3.

Tepalai

09210000-4

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

4.

Šlifavimo diskai

14811300-2

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

5.

Specialieji drabužiai, apsaugos priemonės

18113000-9

1000 Eur

2021 m. I- IV ketv.

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

12 mėn.

6.

Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai

22200000-2

300 Eur

2021 m.I- IV ketv.

Mažos vertės pirkimas

( apklausa

12 mėn.

7.

Atvirukai, sveikinimo atvirukai ir kiti spaudiniai

22300000-3

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

8.

Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, akcijų sertifikatai, komercinė reklaminė medžiaga, katalogai ir žinynai

22400000-4

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

9.

Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys

22800000-8

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

10.

Deguonis, azotas, angliarūgštė, acetilenas

24111900-4

100 Eur

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

11.

Įvairūs cheminiai reagentai

24900000-3

100 Eur

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

12.

Biuro įranga, biuro įrangos dalys ir priedai

30120000-6

500 Eur

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

13.

Kanceliarinės prekės

30190000-7

2000 Eur

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa ) , CPO

Vienkartinės sutartys

14.

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

30200000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa ) , CPO

Vienkartinės sutartys

15.

Elektros varikliai, generatoriai ir jų dalys

31100000-7

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

16.

Eksploatacinės elektros prekės

31210000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

17.

Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos

31400000-0

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

18.

Lempos, šviestuvai

31500000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa ), CPO

Vienkartinės sutartys

19.

Vaistai vaistinėlėms ir med. punktui

33600000-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa ), CPO

Vienkartinės sutartys

20.

Asmens higienos gaminiai

33700000-7

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa ), CPO

Vienkartinės sutartys

21.

Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

34300000-0

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

22.

Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys

34900000-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

23.

Gaisrų gesinimo, gelbėjimo ir saugos įrenginiai

35110000-8

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

24.

Termometrai, manometrai

38412000-6

38425100-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

25.

Dažai, lakas ir mastika

44800000-8

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

26.

Šilumos apskaitos prietaisai

38551000-2

4000 Eur

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

27.

Baldai

39100000-3

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

28.

Buitiniai prietaisai

39700000-9

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

29.

Valikliai ir poliravimo priemonės

39800000-0

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

30.

Natūralus vanduo

41100000-0

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

31.

Siurblių, hidraulinių jėgainių, kompresorių atsarginės dalys

42124000-4

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

32.

Rutuliniai čiaupai

42131260-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

33.

Krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai

42140000-2

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

34.

Krosnių degiklių, krosnių ar orkaičių dalys

42390000-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

35.

Konvejeriai, konvejerių dalys

42417300-5

42419800-4

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

36.

Šilumokaičiai

42511100-2

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

37.

Oro filtrai

42514310-8

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

38.

Pneumatiniai rankiniai įrankiai, suvirinimo įrenginiai, įrankiai jų dalys ir reikmenys ar pan.

42600000-2

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

39.

Dirbtuvių įrenginiai, įvairūs įrankiai ir įrenginiai

43800000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

40.

Statybinės medžiagos ir konstrukcijos, kelių statybinės medžiagos, betonas

44111000-1

44112000-8

44113000-5

44114000-2

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

41.

Vamzdžiai

44163140-3

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

42.

Įvairios vamzdelių detalės ( flanšai, movos, trišakiai, alkūnės, ilgasriegiai ir pan.

44167000-8

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

43.

Įvairios statybinės medžiagos

44170000-2

44190000-8

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

44.

Elektrodai

44316400-2

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

12 mėn.

45.

Vielos produktai, kabeliai, statybiniai strypai, viela, profiliai

44300000-3

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

46.

Guoliai

44440000-6

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

47.

Ketaus produktai (liejiniai)

44470000-5

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

48.

Įrankiai

44510000-8

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

49.

Spynos, raktai ir vyriai

44520000-1

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

50.

Tvirtinimo detalės

44530000-4

Pagal poreikį

Metų bėgyje atsiradus poreikiui

Mažos vertės pirkimas

( apklausa )

Vienkartinės sutartys

51.

Teleskopinis krautuvas

44614310-3

95000 Eur

2021 m .II ketv.

Supaprastintas pirkimas

5 mėn.