„Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. - Vilniaus g., Molėtų mieste“ Projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0004

Šilumos tinklų atnaujinimui - Europos Sąjungos parama

          Praėjusių metų lapkričio 21 dieną Lietuvos verslo paramos agentūra ir UAB „Molėtų šiluma“ pasirašė projekto „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. - Vilniaus g., Molėtų mieste“ finansavimo ir administravimo sutartį tikslu atlikti centrinio šildymo tinklų modernizavimą Molėtų mieste. UAB „Molėtų šiluma”, atsižvelgdama į sąlyginai didelius šilumos nuostolius Molėtų miesto CŠT sistemoje, brangius energetinius resursus Lietuvoje, nusprendė inicijuoti UAB „Molėtų šiluma” valdomo šilumos tiekimo sistemos tinklo modernizavimo projektą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą.

          Projekte, kurio vykdymas numatytas 2016 – 2017 m., numatoma vietoj 1 987,5 m senų susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų, statytų 1985 – 1990 metais, sumontuoti naujus, iš viso 1 987,5 m ilgio šilumos tiekimo tinklus (29 m orinės trasos ir 1 958,5 m bekanalinės trasos). Modernizuojamose trasose šilumos perdavimo nuostoliai sumažės 551,57 MWh: nuo 1 249,40 MWh iki 697,83 MWh per metus, t. y. 44,15 proc. Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 352 šilumos vartotojams. Šilumos vartotojams, prijungtiems prie rekonstruojamų tinklų – modernizavus šilumos tiekimo tinklus padidėtų šilumos tiekimo patikimumas, išvengiant galimų avarinių situacijų bei kokybė, kadangi modernūs šilumos tiekimo vamzdynai leidžia išlaikyti kokybinius termofikacinio vandens parametrus ir vartotojams patiekti kokybišką ir nustatytų parametrų šilumą. Rekonstravus trasas, sumažės modernizuojamos šilumos tiekimo trasos remontų skaičius ir apimtys bei avarijų tikimybė – bus užtikrintas patikimas ir saugus šilumos tiekimas vartotojams. Dėl sumažėjusių šilumos nuostolių, mažesnių tinklo aptarnavimo ir remonto sąnaudų sumažės reikalingas pagaminti šilumos kiekis ir bendros šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudos patiektam vartotojams šilumos kiekiui.

          Bendra projekto vertė sudarys 868 519,00 eurų, iš jų 434 259,50 Eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos. Projekto įgyvendinimas su ES parama sudaro prielaidas šilumos kainos vartotojams mažėjimui. Šiuo metu vykdoma projekto darbų rangovo parinkimo procedūra.

UAB “Molėtų šiluma” informacija

Informacija atnaujinta 2020-07-13